کاپ قاعدگی

هر چیز مهمی که نیاز است در مورد کاپ قاعدگی بدانید!

پس از خواندن این مقاله، شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا کاپ قاعدگی برای شما مناسب است یا نوار بهداشتی!؟ همچنین خواهید توانست بهترین مدل را برای جلوگیری از نشت خونریزی ماهانه خود به لباس هایتان پیدا کرده و سایز مناسب را برای خود برگزیده و روش استفاده از کاپ ها را یاد می گیرید.

ادامه مطلب